Klinische Verloskunde

De workshop ‘Klinische Verloskunde’ is ontwikkeld voor het (vrouwelijke) simulatieslachtoffer die zich wil specialiseren op het gebied van noodsituaties die zich voordoen voor-, tijdens- en na de bevalling.
Nathalie  heeft als simulatiepatiënte in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam veel ervaring opgedaan met de primaire noodsituaties die zich voordoen rondom de bevalling. Omdat de zorg op dit gebied steeds meer gebruik maakt van zogenaamde DRILLS om teams in de verloskunde te trainen neemt de vraag naar deze specialisatie onder LOTUS®slachtoffers toe. De workshop kan door iedereen gevolgd worden die geïnteresseerd is in deze materie (ook de ‘LOTUS®echtgenoot’), hoewel hij primair bedoeld is voor de ‘bevalbare vrouw’ (gem. 18-45 jaar). De cursist dient, bij voorkeur, in het bezit te zijn van een geldig LOTUS®diploma.
Als basis wordt het boek : M. Heres & H. Vermeulen : Simulatie Teamtraining Acute Gezondheidszorg en Verloskunde gebruikt.

 

De scenario’s die aan bod komen:

  • Schouderdystocie,
  • Eclamptische insult (poliklinisch en tweedelijns),
  • Fluxus (hoe laat je veel bloed laat vloeien >1,5 liter),
  • Navelstrengprolaps,
  • Remifentanilprotocol
  • Inversio uteri.

 

In de workshops worden ook tips gegeven over het maken van gespecialiseerde attributen voor het verloskunde werk. Wil men ook de attributen maken (of hier een start mee maken) dat kan ook, maar reken hiervoor extra kosten EN extra benodigde tijd.

LET OP: deze workshop kan als schokkend worden ervaren en is niet geschikt voor mensen die reeds een traumatische ervaring hebben met verloskunde en/of een (hevige)kinderwens hebben. 

Duur: vogelvlucht 2 uur
Regulier: minimaal 4 uur